خانه | کوالالامپور (برگ 5)

کوالالامپور

تور مالزی ۲۶ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل  3 ستاره   Wira (ویرا) و هتل ۴ ستاره Wp hotel (وی پی  هتل) و هتل ۵ ستاره  Seri pacific (سری پاسیفیک)  به  مدت ۶  شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۲۶ مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور انجام میشود و درتاریخ ۲ آبان  ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی ۲۱ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل  3 ستاره   Ancasa Express (آنکاسا اکسپرس) و هتل ۴ ستاره Wp hotel (وی پی  هتل) و هتل ۵ ستاره  Sunway Putrra (سانوی پترا)  به  مدت ۶  شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۲۱ مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور انجام میشود و درتاریخ ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی ۲۲ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل  3 ستاره   Ancasa Express (آنکاسا اکسپرس) و هتل ۴ ستاره Wp hotel (وی پی  هتل) و هتل ۵ ستاره  Sunway Putrra (سانوی پترا)  به  مدت ۷  شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۲۲ مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور انجام میشود و درتاریخ ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی ۲۲ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل  3 ستاره   Ancasa Express ( آنکاسا اکسپرس ) و هتل ۴ ستاره Wp hotel ( وی پی  هتل ) و هتل ۵ ستاره  Sunway Putrra ( سانوی پترا)  به  مدت ۸  شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۲۲ مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی ۲۹ مهر ۱۳۹۵

هتل مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل  3 ستاره   Wira ( ویرا ) و هتل ۴ ستاره Wp hotel ( وی پی  هتل ) و هتل ۵ ستاره  Seri Pacific ( سری پاسیفیک)  به  مدت ۶  شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۲۹ مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور انجام ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی ۱۶ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل  3 ستاره   Wira و هتل ۴ ستاره Wp hotel و هتل ۵ ستاره  Seri Pacific  به  مدت ۶  شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۱۶ مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور انجام میشود و درتاریخ ۲۲  مهر ماه از کوالالامپور به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی ۸ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل ۳ ستاره Ancasa Express و هتل ۴ ستاره   Wp hotel و هتل ۵ ستاره  Seri pacific    به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۸ مهرماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور  انجام میشود و درتاریخ ۱۶ مهر ماه از کوالالامپور به سمت تهران ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی ۱۲ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل ۳ ستاره Ancasa Express و هتل ۴ ستاره   Wp hotel و هتل ۵ ستاره  Sunway Putrra   به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۱۲ مهرماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور  انجام میشود و درتاریخ ۲۰ مهر ماه از کوالالامپور به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل ۳ ستاره Ancasa Express و هتل ۴ ستاره   Wp hotel و هتل ۵ ستاره  Seri Pacific  به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۳۱ شهریور  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور  انجام میشود و درتاریخ ۶ مهر ماه از کوالالامپور به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی ۸ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل ۳ ستاره  Ancasa Express   و هتل ۴ ستاره  wp hotel هتل ۵ ستاره Seri pacific    به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۸  مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور  انجام میشود و درتاریخ ۱۶ مهر ماه از کوالالامپور به ... بیشتر بخوانید »