خانه | کوالالامپور مالزی (برگ 10)

کوالالامپور مالزی

تور کوالالامپور هتل فدرال ۴ مرداد ۹۵

تور کوالالامپور هتل فدرال

تور کوالالامپور هتل فدرال تور کوالالامپور هتل فدرال به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در این هتل ۵ ستاره می باشد. تور کوالالامپور هتل فدرال با پرواز ماهان درتاریخ ۴ مرداد ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور انجام می شود و در تاریخ ۱۲ مرداد ... بیشتر بخوانید »

تور کوالالامپور هتل ایستانا ۴ مرداد ۹۵

تور کوالالامپور هتل ایستانا

تور کوالالامپور هتل ایستانا تور کوالالامپور هتل ایستانا به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در این هتل ۵ ستاره می باشد. تور کوالالامپور هتل ایستانا با پرواز ماهان درتاریخ ۴ مرداد ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور انجام می شود و در تاریخ ۱۲ مرداد ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی هتل سوییس این ۴ مرداد ۹۵

تور کوالالامپور هتل سوییس گاردن

تور مالزی هتل سوییس این تور کوالالامپور هتل سوییس این، به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت انجام می شود. تور کوالالامپور هتل ۳ ستاره با پرواز ماهان ایر در تاریخ ۴ مرداد ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه از کوالالامپور به سمت تهران مستقیم ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی هتل ایستانا ۴ مرداد ۹۵

تور مالزی هتل ایستانا

تور مالزی هتل ایستانا تور کوالالامپور هتل ایستانا، به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در این هتل ۵ ستاره انجام می شود. تور کوالالامپور هتل ۵ ستاره با پرواز ماهان ایر در تاریخ ۴ مرداد ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه از کوالالامپور به ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی هتل سری پسیفیک ۴ مرداد ۹۵

تور کوالالامپور مالزی هتل سری پسیفیک

تور مالزی هتل سری پسیفیک تور کوالالامپور هتل سری پسیفیک، به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در این هتل انجام می شود. تور کوالالامپور هتل ۵ ستاره سری پسیفیک با پرواز ماهان در تاریخ ۴ مرداد ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه از کوالالامپور به سمت ... بیشتر بخوانید »

تور کوالالامپور هتل دابلیو پی ۴ مرداد ۹۵

هتل دابلیو پی

تور کوالالامپور هتل دابلیو پی تور کوالالامپور هتل دابلیو پی، به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در این هتل انجام می شود. تور کوالالامپور هتل ۴ ستاره دابلیو پی با پرواز ماهان ایر در تاریخ ۴ مرداد ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه از کوالالامپور به سمت تهران مستقیم ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی کوالا هتل ویرا ۴ مرداد ۹۵

تور کوالالامپور هتل ویرا

تور مالزی کوالا هتل ویرا تور کوالالامپور هتل ویرا به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در این هتل ۳ ستاره می باشد. تور کوالالامپور هتل ویرا با ماهان ایر درتاریخ ۴ مرداد ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور انجام می شود و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه از ... بیشتر بخوانید »

تور کوالالامپور هتل سند پایپر ۳۰ تیر ۹۵

هتل سند پیپر

تور کوالالامپور هتل سند پایپر تور کوالالامپور هتل سند پایپر به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در این هتل ۳ ستاره می باشد. تور کوالالامپور هتل سند پایپر با پرواز ماهان درتاریخ ۳۰ تیر ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور انجام می شود و در تاریخ ۷ مرداد ماه از کوالالامپور به ... بیشتر بخوانید »

تور کوالالامپور هتل دابلیو پی ۳۰ تیر ۹۵

هتل دابلیو پی

تور کوالالامپور هتل دابلیو پی تور کوالالامپور هتل دابلیو پی، به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در این هتل انجام می شود. تور کوالالامپور هتل ۴ ستاره دابلیو پی با پرواز ماهان ایر در تاریخ ۳۰ تیر ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور و در تاریخ ۷ مرداد ماه از کوالالامپور به سمت تهران مستقیم ... بیشتر بخوانید »

تور مالزی هتل سری پسیفیک ۳۰ تیر ۹۵

هتل سری پاکیفیک

تور مالزی هتل سری پسیفیک تور کوالالامپور هتل سری پسیفیک، به مدت ۷ شب و ۸ روز با اقامت در این هتل انجام می شود. تور کوالالامپور هتل ۵ ستاره سری پسیفیک با پرواز ماهان در تاریخ ۳۰ تیر ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور و در تاریخ ۷ مرداد ماه از کوالالامپور به ... بیشتر بخوانید »