آموزش وردپرس

تور مالزی ۱۶ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل  3 ستاره   Wira و هتل ۴ ستاره Wp hotel و هتل ۵ ستاره  Seri Pacific  به  مدت ۶  شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۱۶ مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور انجام میشود و درتاریخ ۲۲  مهر ماه از کوالالامپور به سمت تهران …

ادامه نوشته »

تور مالزی ۱۶ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور ترکیبی کوالالامپور و سنگاپور تور مالزی هتل ۳ ستاره   Swiss Inn و  Value hotel  و هتل ۴ ستاره   Royal Bintang و Grand Central Orchard  و هتل ۵ ستاره   Istana و  Orchard Parade  به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۱۶ مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به …

ادامه نوشته »

تور مالزی ۸ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل ۳ ستاره Ancasa Express و هتل ۴ ستاره   Wp hotel و هتل ۵ ستاره  Seri pacific    به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۸ مهرماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور  انجام میشود و درتاریخ ۱۶ مهر ماه از کوالالامپور به سمت تهران …

ادامه نوشته »

تور مالزی ۱۲ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تورترکیبی کوالالامپورو جزیره صباح تور مالزی هتل ۳ ستاره Sandpiper و Nexus Resort Garden view هتل ۴ ستاره   Grandseason / WP Hotel و Nexus Resort Garden view هتل ۵ ستاره  Seripacific / Sunway Putra و Nexus Resort Garden view   به  مدت ۸ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۱۲ …

ادامه نوشته »

تور مالزی ۱۲ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل ۳ ستاره Ancasa Express و هتل ۴ ستاره   Wp hotel و هتل ۵ ستاره  Sunway Putrra   به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۱۲ مهرماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور  انجام میشود و درتاریخ ۲۰ مهر ماه از کوالالامپور به سمت …

ادامه نوشته »

تور مالزی ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل ۳ ستاره Ancasa Express و هتل ۴ ستاره   Wp hotel و هتل ۵ ستاره  Seri Pacific  به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۳۱ شهریور  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور  انجام میشود و درتاریخ ۶ مهر ماه از کوالالامپور به سمت …

ادامه نوشته »

تور مالزی ۱۲ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تورترکیبی کوالالامپورو sabah تور مالزی هتل ۳ ستاره  Sandpiper و  Nexus Resort Garden View  و Grandseason     و هتل ۴ ستاره   Melia و هتل ۵ ستاره  Sunway Putra و  ParkRoyal و Royale Chulan و Manukan Island Resort به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۱۲ مهر  ماه …

ادامه نوشته »

تور مالزی ۱۹ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تورترکیبی کوالالامپورو پینانگ تور مالزی هتل ۳ ستاره  Swiss Inn و – Hotel Sentral Seaview Superio و Sandpiper   و هتل ۴ ستاره   Flamingo by the Beach و WP Hotel و Paradise 4* DLX Sea view و Melia و Holiday Inn (Ferringi Tower Hill View) هتل ۵ ستاره Royale Chulan …

ادامه نوشته »

تور مالزی ۸ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تورترکیبی کوالالامپورو لنگکاوی تور مالزی هتل ۳ ستاره  Swiss Inn و fave hotel   و هتل ۴ ستاره  WP Hotel و Asenian Resort (5min to Beach) هتل ۵ ستاره Seripacific و Langkawi Lagoon (Beach Front به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۸ مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم …

ادامه نوشته »

تور مالزی ۸ مهر ۱۳۹۵

تور مالزی

تور کوالالامپور تور مالزی هتل ۳ ستاره  Ancasa Express   و هتل ۴ ستاره  wp hotel هتل ۵ ستاره Seri pacific    به  مدت ۷ شب می باشد. ابن تور  درتاریخ ۸  مهر  ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت کوالالامپور  انجام میشود و درتاریخ ۱۶ مهر ماه از کوالالامپور به …

ادامه نوشته »